Wildlife Research and Conservation

Authors

Lukáš Poledník, Andreas Kranz, Mihai E.Marinov , Botond J. Kiss, Aleš Toman

Journal

Park Narodowy Ujscie Warty

Publishing year

short article in publication Ekologia i wplyw na srodowisko gatunków inwazyjnych vzniklá z konference Znaczenie gatunkóv inwazyjnych w ochronie ptaków wodnych oraz ich siedlisk. Study on European mink in Danube delta: life trapping survey and diet study.

Open publication "Ecology of European mink in Danube delta biosphere reserve (Romania)" (PDF)